Draag jij Spoordonk als zelfstandig dorp een warm hart toe en ben je maatschappelijk betrokken?

Dan zijn wij op zoek naar jou !!

Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk heeft een belangrijke sociale en culturele functie voor Spoordonk (gem. Oirschot). Verenigingen en inwoners maken gebruik van het Dorpshuis en de Gymzaal. Het Dorpshuis is laagdrempelig en wil een gezellige, centrale ontmoetingsplaats zijn voor het (plaatselijke) verenigingsleven en de inwoners van Spoordonk en omgeving.

Dorpshuis Hart van Spoordonk is op zoek naar bestuursleden.

Afgelopen jaren is er ontzettend veel werk verricht. Eindelijk zijn we nu zover dat we “onze kerk” kunnen gaan herbestemmen naar een nieuw Dorpshuis om ook hier weer samen te komen. Dorpshuis Hart van Spoordonk is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Dorpshuis en de nieuwe gymzaal. Om de overgang en continuïteit in goede banen te leiden zijn extra bestuursleden noodzakelijk.

We beschikken over een grote groep vrijwilligers die de handjes uit de mouwen willen steken, maar we zijn op zoek naar leiders die via een sterke visie en passie een goed beleid kunnen realiseren.

Wat voor bestuursleden zoeken we?

  • Leden die mee willen denken over beleid of te nemen stappen.
  • Leden die juist een bepaalde verantwoordelijkheid willen voor een bepaalde discipline, bijv. activiteiten organiseren, bezettingsgraad Dorpshuis en gymzaal verhogen, contracten uitzoeken, enz..
  • Leden die contacten kunnen leggen met andere belangrijke organisaties t.b.v. leefbaarheid.

Kortom, heb je die specifieke kennis of vaardigheid die “ons Dorp” ten goede komt en ben je bereid om enige vrije tijd op te offeren, schroom dan niet om contact met ons op nemen. Je interesse kenbaar maken kan via dorpshuis@hartvanspoordonk.nl of informeer bij de bestuursleden.

Ga samen met alle andere vrijwilligers de uitdaging aan om Spoordonk te laten groeien en bloeien !!

met hartelijke groet, Bestuur Dorpshuis Hart van Spoordonk