Op maandag 8 januari 2024 heeft ten kantore van Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen onder toezicht van notaris mr. P. Wedemeijer – Dagelet de 5e trekking plaatsgevonden van de obligatielening van Hart van Spoordonk. Namens het bestuur van Bernadette Stichting Spoordonk was hierbij Ad Aben aanwezig.

Eindcijfer 3 obligatie trekking

De voor de trekking benodigde eindcijfers werden uit de kluis van het notariskantoor gehaald en voorafgaand aan de trekking nog op juistheid gecontroleerd.

Het eindcijfer 3 is getrokken voor de uitloting van obligaties in 2024. Iedereen die een obligatie bezit met het eindcijfer 3 zal hierover een e-mail ontvangen. In deze e-mail zal worden aangegeven welke stappen moeten worden ondernomen om tot incassering van de obligaties aan toonder over te kunnen gaan.

Op bijgaande foto ziet u het getrokken eindcijfer van 8 januari jl.

Mocht u als bezitter van een obligatie met dit eindcijfer vóór 10 februari geen e-mail hebben ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het bestuur van Bernadette Stichting Spoordonk via e-mail bss@hartvanspoordonk.nl, telefonisch via Ad Aben, 06-22418387 of Leo van Nunen, 06-38913544.