Op zaterdag 20 april jl. werden de eerste obligaties van Hart van Spoordonk uitgereikt aan pastoor Spijkers door de voorzitter van de Bernadette Stichting Spoordonk.


Obligaties “Hart van Spoordonk” uitgereikt aan pastoor Spijkers door Elleke Schoenmakers

Hiermee wordt weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van de plannen voor nieuwbouw van de gymzaal en herbestemming van de H. Bernadettekerk in Spoordonk.

Met de obligatielening wordt de realisatie van de plannen door de inschrijvers van harte ondersteund. Zij tonen hiermee het belang aan voor het behoud van de leefbaarheid in de kern Spoordonk, waarbij het blijvend kunnen aanbieden van bewegingsonderwijs voor De Fonkeling mede cruciaal is.

In samenwerking met de gemeente Oirschot, Bizob en parochie Sint-Odulphus van Brabant komt de realisatie steeds dichterbij. Naar verwachting zal einde zomer gestart kunnen worden met de nieuwbouw van de gymzaal, de laatste plooien voor verwerving van de H. Bernadettekerk zijn platgestreken en kan er ook gewerkt gaan worden aan de aanbesteding van de werkzaamheden voor de verbouwing.

Iedereen die het belang van het behoud van de leefbaarheid in Spoordonk wil ondersteunen door deelname aan de obligatielening kan hier gedurende de maand mei nog op intekenen. Nadere informatie is op verzoek beschikbaar via info@hartvanspoordonk.nl