In november 2023 ontving Dorpshuis Hart van Spoordonk de Knippenbergprijs. Op 17-1-2024 stond hierover een mooi artikel in het Oirschots Weekjournaal.