Op 15 mei 2023 heeft ten kantore van Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen onder toezicht van notaris mr. P. Wedemeijer – Dagelet de 3e én 4e trekking plaatsgevonden van de obligatielening van Hart van Spoordonk. Namens het bestuur van Bernadette Stichting Spoordonk waren hierbij Ad Aben en Leo van Nunen aanwezig. De dubbele trekking had te maken met de jaren 2022 en 2023. Een tekort aan mankracht binnen de besturen van Bernadette Stichting Spoordonk en Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk, alsmede de langdurige afronding van de 2e trekking voor 2021 zijn hier de voornaamste redenen van, waarvoor een groot excuus namens Bernadette Stichting Spoordonk.

De voor de trekking benodigde eindcijfers werden uit de kluis van het notariskantoor gehaald en voorafgaand aan de trekking nog op juistheid gecontroleerd.

Het eindcijfer 1 is getrokken voor de uitloting van obligaties in 2022, het eindcijfer 0 is getrokken voor de uitloting van obligaties in 2023. Iedereen die een obligatie bezit met 1 van beide eindcijfers zal hierover een e-mail ontvangen. In deze e-mail zal worden aangegeven welke stappen moeten worden ondernomen om tot incassering van de obligaties aan toonder over te kunnen gaan.

Op bijgaande foto’s ziet u in de juiste volgorde de getrokken eindcijfers van 15 mei jl.

Mocht u als bezitter van een obligatie met deze eindcijfers geen e-mail hebben ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het bestuur van Bernadette Stichting Spoordonk via e-mail bss@hartvanspoordonk.nl,  telefonisch via Ad Aben, 06-22418387 of Leo van Nunen, 06-38913544.

Op maandag 8 januari 2024 zal het eindcijfer voor het jaar 2024 getrokken worden, waarna dit weer gepubliceerd zal worden in het Oirschots Weekjournaal en website www.hartvanspoordonk.nl

 

Trekking 3e eindcijfer jaar 2022

 

Trekking 4e eindcijfer jaar 2023