Bernadette Stichting Spoordonk en Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk doen ook mee aan de Rabo ClubSupport 2023 voor het groot onderhoud aan het kerkgebouw en sportzaal en voor het sociale karakter als ontmoetingsruimte voor tal van activiteiten enevenementen in dorpshuis ’t Hart en sportzaal Spoordonk Sport.

Bent u lid van de Rabobank en draagt u onze stichtingen een warm hart toe, wilt u dan uw stem voor ons uitbrengen in de periode van 4 tot en met 26 september 2023. U helpt ons dan met het realiseren onze plannen en het behoud van het voormalige kerkgebouw. Onze welgemeende en hartelijke dank!