Tijdens de nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van 25 jaar Den Deel, hebben wij diverse foto’s van vroeger getoond.
Wij hebben deze foto’s verkregen via de Werkgroep Sporen in Spoordonk. Helaas hebben wij tijdens de presentatie van deze foto’s nagelaten dit te vermelden.
Via deze weg willen wij dit alsnog doen en willen wij de Werkgroep Sporen in Spoordonk van harte bedanken voor hun inzet, waardoor wij van al deze foto’s hebben kunnen genieten.

Bestuur Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk.