Met de officiële oprichting van Dorpsvereniging Hart van Spoordonk, Bernadette Stichting Spoordonk en Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk is een nieuwe mijlpaal bereikt in het motto“1000 dingen in 500 dagen”, waarmee de aftrap werd gegeven voor de herbestemming van de H.Bernadettekerk en realisatie van een nieuwe gymzaal in Spoordonk. De werkgroep voltooide ten kantore van Wedemeijer & Marks, onder toeziend oog van notaris Stijn Marks, op die dag 3 dingen met de oprichting, waar een intensief overleg met juristen en fiscaal specialisten aan vooraf is gegaan en waarmee een belangrijke stap voorwaarts is gezet. Voor Tiny Renders van de werkgroep een bekroning op een drukke periode van overleggen, e-mailen en aanpassen.

Dorpsvereniging Hart van Spoordonk is de paraplu, waaronder de 2 stichtingen hangen. BernadetteStichting Spoordonk gaat na realisatie het vastgoed beheren en stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk is straks belast met de exploitatie van de herbestemde kerk en de gymzaal.

De dorpsvereniging en stichtingen hebben ieder een eigen bestuur, daarnaast kennen e 2 stichtingen ook beide afzonderlijk een raad van toezicht. Om dit proces volledig af te kunnen ronden,wordt er nog volop gewerkt aan de bemensing van de besturen en zal binnenkort een bijeenkomst worden gehouden met mogelijke kandidaten. Ook hieruit blijkt het draagvlak voor de plannen van de werkgroep.

Met de oprichting krijgt alles ook een officiële status en kunnen er volgende stappen worden gezet,waaronder het aanvragen van subsidies bij landelijke fondsen, het openen van een rekeningnummer en meer van dat soort praktische zaken. Het betekent echter niet dat hiermee het grootste werk is gedaan, want er liggen nog veel taken op het bordje van de werkgroep en de inmiddels gevormde projectgroepen. Vele vrijwilligers zijn binnen deze projectgroepen met hun interesse of specialisatie actief om gezamenlijk de details uit te werken. De werkgroep is in continue overleg met de gemeente en de parochie, om op redelijke termijn te kunnen voldoen aan gestelde voorwaarden en daarmee de aankoop van kerk en gymzaal dichterbij te brengen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het opstellen van een totale planning van alle dingen die nog gedaan moeten worden, waarbij uiteraard de bouwplanning een bijzondere plaats inneemt. Op 14 februari a.s. zal BouwkunstWerkplaats namens de werkgroep de herindeling van het monumentale kerkgebouw presenteren aan het Monumentenhuis, die daarna een advies zullen afgeven aan de gemeente.

Er moet nog veel gebeuren, maar hopelijk kan toch ruim voor de zomervakantie de schop in de grond worden gezet om de plannen eindelijk tot uitvoering te brengen. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat er veel draagvlak bestaat voor de plannen, en dat deze plannen van harte ondersteund worden. Naast burgerinitiatief is het creëren van draagvlak een belangrijke voorwaarde aan het gemeentelijk krediet.

Een belangrijke pijler onder het creëren van draagvlak is de campagne voor de uitgifte van een obligatielening, die eind november is gestart. Binnenkort willen wij deze pijler nader belichten.