Afgelopen Dinsdag 31 Januari heeft in den Deel de inloopavond voor vrijwilligers plaatsgevonden. Mensen die in het verleden aangegeven hadden mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan Hart van Spoordonk waren uitgenodigd voor deze avond. Elleke Schoenmakers heeft de vrijwilligers de organisatie van Hart van Spoordonk toegelicht, en aangegeven welke vacatures nog beschikbaar zijn. Hierop zijn een aantal van de vacatures ingevuld, waardoor Hart van Spoordonk nu nog beter bemenst is.