Aanvankelijk stond de 1e trekking voor de uitloting van de obligatielening van Hart van Spoordonk gepland voor maart 2020. Dat in het afgelopen halfjaar alles anders is geworden, is ook van invloed geweest op deze trekking.
Inmiddels is de 1e trekking achter de rug, en kun je deze bekijken door op bijgevoegde video te klikken.
De 1e trekking heeft plaatsgevonden ten kantore van notaris Marks, in bijzijn van Elleke en Leo ( Leden van het hart van Spoordonk ).