We hebben weer een nieuwe stap gezet: De gemeente en de Bernadette Stichting Spoordonk hebben een erfpachtovereenkomst gesloten.

De gemeente geeft de grond onder en rond de nieuwe gymzaal in erfpacht aan de Bernadette Stichting. Hierdoor kan de stichting na de sloop van de oude gymzaal, een nieuwe gymzaal laten bouwen . De plannen hiervoor liggen al langere tijd klaar.

Het college heeft al ingestemd met de erfpachtovereenkomst en deze ligt nu voor ondertekening bij de burgemeester. Als de overeenkomst langs de notaris is, kan de aanbesteding van de nieuwe gymzaal officieel van start gaan.De voorbereiding van de aanbestedingen is in volle gang. Laten we hopen dat de erfpachtovereenkomst begin juli bij de notaris kan passeren, want dat is het moment waarop de stichting als opdrachtgever mag gaan aanbesteden.