Op zaterdag 8 juni jl. vond in de H. Bernadettekerk in Spoordonk de allerlaatste viering plaats. Tijdens een drukbezochte en zeer stemmige viering, waarin het volledige pastorale team van de parochie Sint-Odulphus van Brabant voorging, werd stilgestaan bij ruim 82 jaar lang vieren van rouw en trouw, van vreugde en verdriet, van devotie en ingetogenheid.

Direct na het Pinksterweekeinde werd begonnen met het demonteren van de communiebanken, het altaar en tabernakel, het kruisbeeld, doopvont en enkele beelden, hetgeen inmiddels een nieuwe bestemming heeft gevonden in de St. Petrusbasiliek in de omgang van het hoofdaltaar, in de nis van de kapel van St. Sebastiaan en het voorportaal van de basiliek (zie foto’s). De kruiswegstaties van Spoordonk zullen worden aangebracht aan de buitenzijde van het priesterkoor in de basiliek.
Inmiddels heeft de parochie met hulp van C.V. de Olliedonkers ook het meubilair overgebracht naar Oirschot waar het een plaats gaat krijgen in het pastoraal centrum of de basiliek.
De Bernadette Stichting Spoordonk zal ook een groot aantal meubelstukken overnemen, die hun plaats gaan krijgen in het nieuwe dorpshuis en de nieuwe gymzaal.

Voor de inventaris die overblijft organiseert de parochie op zondag 30 juni a.s. van 14.00 – 16.00 uur in de H. Bernadettekerk een kijkmiddag, waarbij inwoners van Spoordonk hun interesse voor een of meer van deze spullen hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Mocht er voor bepaalde kavels meer belangstelling bestaan, dan zal door middel van het lot bepaald worden wie de nieuwe eigenaar van het kavel wordt. Er hoeft niet te worden geboden, de parochie wil de parochianen en inwoners van Spoordonk verblijden met een gratis herinnering aan hun kerk. Wat na 30 juni nog achterblijft zal ter vernietiging worden afgevoerd.

De kerk zal op 1 juli leeg zijn met uitzondering van de kerkbanken, die volledig zullen worden hergebruikt in het dorpshuis en de gymzaal.
Dan breekt voor Bernadette Stichting Spoordonk een spannende tijd aan. Zal het de stichting, de gemeente en de parochie lukken om in de week vóór of van 1 juli de overeenkomsten van koop, erfpacht en overdracht definitief te sluiten, waarvan door ondertekening notariële akte?
De stichting hoopt daarna voortvarend aan de slag te kunnen met de gunning van sloop en nieuwbouw van de gymzaal en de verbouwing van de kerk.
Bernadette Stichting Spoordonk en Stichting Dorpshuis Hart van Spoordonk staan te trappelen om aan deze nieuwe fase in het langlopende traject te beginnen en vertrouwen erop dat de Spoordonkse gemeenschap met hetzelfde enthousiasme zal aanhaken.
Nu verder naar een gezonde toekomst, in het kloppend Hart van Spoordonk.