Ondertekening erfpachtovereenkomst zorgt voor een nieuwe impuls.

Op vrijdag 30 augustus 2019 is ten gemeentehuize de erfpachtovereenkomst ondertekend door de gemeente en Bernadette Stichting Spoordonk voor de overdracht van de gymzaal aan de Bernadettestraat in Spoordonk.

De overeenkomst werd, na voorlezing daarvan door notaris Stijn Marks, ondertekend door wethouder Esther Langens en voorzitter Elleke Schoenmakers van de Bernadette Stichting.
Met de ondertekening is een lange periode van overleg en onderhandeling afgesloten en het betekent dat Bernadette Stichting Spoordonk (BSS) nu concreet een begin kan maken met de aanbesteding van sloop en nieuwbouw van de gemeente.

Namens de gemeente wordt dit traject bewaakt door de speciaal daarvoor aangestelde projectleider Bert Tjeertes, die in de afgelopen maanden ook de afronding van het onderhandelingstraject heeft begeleid.

Eindelijk kan worden gezegd dat het er van gaat komen. Nieuwbouw van de gymzaal en verbouwing van de H. Bernadettekerk tot dorpshuis. Op donderdag 12 september a.s. zullen hiervoor de overeenkomsten met het bestuur van de parochie Sint-Odulphus van Brabant worden ondertekend.

Het afronden van de overleg- en onderhandelingstrajecten met gemeente en parochie zorgen voor een nieuwe impuls voor de Bernadette Stichting en Dorpshuis Hart van Spoordonk.

De lange adem die beide stichtingen hiervoor nodig hebben gehad, het voortdurend motiveren en enthousiasmeren en blijven geloven in deze stip aan de horizon, worden eindelijk beloond.

Al vele jaren is het doel om de leefbaarheid in de kleine kern Spoordonk te behouden en zo mogelijk te versterken. Nu BSS haar plannen kan gaan realiseren, komt de realisatie van het doel steeds dichterbij.